Milyen legyen egy jó bérleti szerződés, mennyire legyen részletes, mire figyeljünk az okirat megszerkesztésekor? A világhálón számos lehetőségünk van arra, hogy szerződésminták alapján válasszunk megfelelőnek tűnő bérleti szerződés sablont magunknak. Nem árt tudni azonban, hogy a jól megírt szerződés lesz az alapja a korrektül működő és mindkét felet egyformán védő bérleti jogviszonynak. 

Melyek azok a tartalmi elemek, melyek mindenképpen szerepeljenek a szerződésben?

    • Szerződő felek: Hangsúlyozandó, hogy a feleknek azonosítható formában kell megjelennie az írásos bérleti szerződésben. Mind a Bérlő(k)nek, mind a Bérbeadó(k)nak  szükség van az alábbi személyes adatokra : Név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím. Ezeken a minimálisan szükséges adatokon kívül még érdemes belefoglalni a személyi igazolvány számát, vagy egyéb személyi azonosításra alkalmas okmány sorszámát (pl. útlevél). Szintén megszívlelendő tanács, hogy ne pusztán bemondásra fogadjuk el a fenti adatokat, hanem ellenőrizzük azt a felmutatott okmányok alapján és természetesen mi is hasonlóan járjunk el saját igazolványaink tekintetében.
    • Bérlemény:  Szerepelnie szükséges a szerződésben a bérbe adni kívánt ingatlan pontos címének, illetve javasolt a földhivatali  ingatlan nyilvántartásban rögzített helyrajzi számot is belefoglalni a kontraktusba.
    • Szerződés időtartama: Okvetlen bele kell foglalni a bérleti szerződésbe annak időtartamát, hogy mettől meddig tart, avagy határozatlan idejű. Ez utóbbi esetben a felmondási időnek is szerepelni kell a szerződésben.
  • Bérleti díj pontos összege: Kötelező a bérleti díj pontos összegét és hogy milyen pénznemben fizetendő beleírni a bérleti szerződésbe. A közüzemi díjak fizetése és a fizetési határidők tisztázása is ajánlatos.

Formai elemek

A bérleti szerződést írásba kell foglalni, szerepelnie kell rajta az aláíráskori dátumnak, helyszínnek, a felek aláírásának, és érdemes 2 tanú kézjegyével ellátni.

Összegzés

A szerződésbe foglalandó kötelező tartalmi elemek nagyon minimális elvárást jelentenek csak a bérleti szerződés szabályait illetően. Érdemes törekedni arra, hogy sokkal részletesebben szabályozzuk a szerződésben a Bérbeadó és Bérlő  viszonyát. Ezért is érdemes a szakmában jártas szakemberhez (ingatlankezelő, ingatlanközvetítő), fordulni, hiszen az évtizedes tapasztalat sokkal kiforrottabb jogi megoldásokat nyújtó szerződés tervezeteket szül, mint az internetről letölthető,  egyszerű sablonok. 

Egy alapos, szakmai tapasztalaton alapuló részletes bérleti szerződés nagyon sok későbbi problémát meg tud előzni, így mindenképp érdemes a megfelelő szakmai segítséghez folyamodni mielőtt mi magunk állnánk neki bérleti szerződést összeállítani.